Tarihçe

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi; özellikle Avrupa Birliği Hibe Programları ve Bölgesel Kalkınma Projeleri konusunda bölgedeki belediyelere destek vermek, onların çözüm ortağı ve proje partneri olmak ve özellikle Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile müşterek çalışmalar yürütmek amacıyla Ekim 2005 tarihinde Trabzon’da kurulmuştur.

Bu çerçevede, özellikle TR 90 kapsamındaki illerde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) yürütülen hibe projelerine aktif destek sunulmuştur.

Faaliyetlerine bu şekilde belli bir süre Trabzon’da devam eden Merkez, öngördüğü hedeflerin hayata geçmesi nedeniyle “Türkiye’nin Mahalli İdareler Platformu” mottosuyla ülkemizdeki tüm mahalli idarelere yönelik faaliyet göstermek ve Türk mahalli idareciliğinin gelişmesini sağlamak amacıyla Mayıs 2007 tarihinden itibaren Merkezini Ankara’ya taşımış ve faaliyetlerini Ankara’da yürütmeye başlamıştır.

Yürütülen faaliyetlerde sadece mahalli idareler hedef kitle olarak benimsenmemiş, mahalli müşterek hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile faaliyetleri de kapsama dahil edilerek, toplumsal kalkınmaya ve gelişmeye yönelik çalışmalara imza atılmıştır.

Bu çerçevede; mahalli idare birlikleri ve sulama birliklerine yönelik etkin bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Özellikle ülkemizdeki mahalli idareciliğin gelişmesi için araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda;

  • Belediyelerdeki Sınav Sistemi – 2006 (MERKEZİ MEMUR YERLEŞTİRMESİ VE BELEDİYELERDEKİ YANSIMASI)
  • Sulama Birlikleri Raporu – 2007 (SULAMA BİRLİKLERİNİN GÜNCEL VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI)
  • Birlik Başkanlarının Ödeneği – 2009 (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE BİRLİK BAŞKANLARININ ÖDENEĞİ SORUNU)
  • Görevde Yükselme Yönetmeliği Raporu – 2008 (MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI)
  • Belediyelerin Kapatılması Raporu – 2010 (BELEDİYELERİN KAPATILMASI KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ)
  • Belediyeler Mali Durum Raporu – 2010 (Belediyeler Mali Durum Raporu: Doğu Karadeniz Bölgesindeki Belediyeler ile Diğer Belediyeler Karşılaştırması)

çalışmaları yürütülmüştür.

Bunun yanında, belediyelerin yürüttükleri ve uyguladıkları, toplumsal faydası ve verimliliği yüksek projelerin yer aldığı projelerin yarıştığı Etkin Belediye Proje Yarışması üç kez düzenlenmiştir.

İki kez de; Belediye Proje Günleri etkinliği yapılarak belediyelerin projelerini diğer belediyeler ile paylaşmalarına imkan sağlanmıştır.

Amaçları doğrultusunda, belediyelere yönelik Eğitim Seminerleri ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları da gerçekleştiren MİARGEM, sürekli olarak belediyelerimizin sorunlarına çözüm bulan, sorularını da cevaplayan Mevzuat Araştırma ve Danışma Kurulu marifetiyle, belediyecilik hizmetlerinin hukuki çerçevede ve aksatılmadan yürütülmesine katkı sunmaktadır.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist