Yayın Faaliyetleri

Kamu Personeli Görevde Yükselme Sınavları Hazırlık Kitabı


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2016

Daha önce sadece Mahalli İdareler personeline yönelik konuları içeren ve Sayın Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan ilk baskısı MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIK KİTABI olarak 2009 yılında yayınlanan, daha sonra güncelleştirilerek ve tüm kamu personelinin görevde yükselme sınavı konularını kapsayacak şekilde yeniden kaleme alınan, ilki 2013 yılında yayınlanan Kamu Personeli GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI Hazırlık Kitabı’nın YENİLENMİŞ 2016 BASKISI yayınlarımız arasında yer almıştır.

Kaleme alınan söz konusu kitap görevde yükselme sınavlarına hazırlanan tüm kamu görevlilerinin yararlanabileceği bir içerikte hazırlanmıştır.

Görevde Yükselme Sınavları Hazırlık Kitabını satın alanlar, test tekniğine uygun olarak ve güncel konularla sınavlara emin adımlarla hazırlanabileceklerdir.

Açıklamalı 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2006

600 sayfadan ibaret ve 16 x 24 ebatındaki bu kitap, mevzuatımıza yeni giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun maddelerinin detaylı ve örnekli açıklamasından oluşmaktadır.

Kitap, alanındaki ilk ve tek kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kitapta, mahalli idare birliklerini ilgilendiren tüm hususlar, detayı ile açıklanmış, bunun yanında, mahalli idare birliklerimizi ilgilendiren diğer mevzuat metinlerine de yer verilmiştir.

Mahalli İdare Birliklerinin Organlarının Oluşumu


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2009

Kitap; 5355 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, geçiş hükümleri ile yapılan düzenlemeler haricinde karar organlarını ilk defa oluşturacak mahalli idare birliklerine ışık tutan tek kitap olma özelliğine sahiptir.

Bu kitapçık yapısı ve içeriği itibariye ülke düzeydeki birlikler, bölge düzeyindeki birlikler, sulama birlikleri, köylere hizmet götürme birlikleri, turizm altyapı yatırım birlikleri, içme suyu birlikleri ve diğer tüm birlikleri ilgilendirecek ve onların karar organlarını oluşturmalarında rehber niteliği taşıyacak bir kitapçıktır.

Belediye Başkanları İçin Protokol El Kitabı: Protokoldeyim


Yazar : Ayşegül Güngören

Baskı Yılı: 2010

Her toplumun sosyal ve kültürel birikimlerine gelenek ve göreneklerine göre davranışlar farklılık gösterse de uluslar arası ilişkilerdeki davranışların ortak bir dili vardır günümüzde. Dünya ile ilişkileri sağlayan diplomaside, resmi ilişkilerde, törenlerde ve sosyal yaşamın her alanındaki iletişimde “protokol kuralları” yaşamın vazgeçilmezidir.

Toplumun benimsediği davranışlardan doğan protokol kuralları, içten uygulandığında insanların ilişkilerini kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Sağduyulu ve bilgili bir insan, protokol kurallarının bir tecrübe sanatı olduğunu, kendisine ve çevresine dışarıdan bakmaya kaynak oluşturduğunu bilir.

Hazırlamış olduğumuz bu yayın, üstlendikleri görevle, yerelde kalkınmada ciddi bir role sahip, beldesindeki halkının oyları ile seçilmiş belediye başkanlarımızın kurumlarını temsil ederken, protokol kurallarından yaralanmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Şüphesiz ideal bir temsil, kurumun onurunu ve saygısını gözetmek anlamına gelir.

Saygıdeğer belediye başkanlarımızın, toplum içindeki yerlerine ışık tutmasını, sosyal yaşamlarına esin kaynağı olmasını, toplumsal değerlerimizi koruyacak çağrışımlar yapmasını diliyoruz.

Mahalli idarecilerimizin özellikle Belediye Başkanlarımızın ve çalışanlarının uymaları gereken protokol kurallarının detayları ile değerlendirildiği kitap, Merkezimizin yayınları arasında çıkmıştır.

Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2009

Kitap; görevde yükselme konularının sistematik bir şekilde konu anlatımını ve deneme testlerini kapsamaktadır.

Kitaptaki konu anlatımları; 3 ana bölümden ve her ana bölüm de alt bölümlerden oluşmaktadır. Buna paralel olarak ta, 3 değişik test uygulaması yapılmıştır. Buna göre kitapta; sırasıyla her alt bölüm için, her ana bölüm için ve en son da konuların tümü için toplam 33 deneme testi olmak üzere 1000’i aşkın sorudan oluşan deneme testleri mevcuttur.

Mevcudu Kalmamıştır.

Açıklamalı-İçtihatlı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2007

1500 sayfadan ibaret ve 16 x 24 ebatındaki bu kitap, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddelerinin yargı kararları ile desteklenmiş ve örneklendirilmiş açıklamasından oluşmaktadır.

Kitapta, aynı zamanda yüzlerce Yargı Kararı özeti yer almaktadır.

Aynı zamanda Kitapta, memurları ilgilendiren tüm mevzuat hükümleri harmanlanıp değerlendirilmiş, 657 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüm Tebliğlere ve konu ile ilgili tüm Devlet Personel Başkanlığı ve diğer kurumların görüşlerine yer verilmiştir.

Kitabımızın alt yapısını, Yazarın 1998 yılında yayınlanan ve herkesin beğeni ve takdirini toplayan Mahalli İdareler Açısından Yorumlanmış PERSONEL MEVZUATI adlı kitabı oluşturmaktadır.

Ancak, Yazar tarafından yeni yayına hazırlanan bu kitapta önceki kitabından farklı olarak, konu konu değil, okuyucularından gelen talepler doğrultusunda maddeler itibariyle açıklama yolu tercih edilmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun tüm maddelere, Kanunun kapsamında bulunan tüm kurum ve kuruluş çalışanlarının ihtiyacına cevap verecek tarzda yorumlanmış, mahalli idareler açısından özellik arzeden hususlara, yeri geldikçe ayrıca başlıklar açılmak suretiyle değinilmiştir.

Kitapta, bu tarz kitaplardan farklı olarak bir de özel bölümler oluşturulmuş, bazı ana konular özel bölümlerde detaylı açıklanmıştır. Bu özel bölümler;

– Memur Sendika İşlemleri,

– Memur Harcırahları

Bölümleri ile

Mahalli İdarelerde;

– Norm Kadro Uygulamaları,

– Memur Alımları,

– Görevde Yükselme,

– Sözleşmeli Personel İstihdamı

bölümleridir.

Mevcudu kalmamıştır.

Açıklamalı-İçtihatlı 4857 sayılı İş Kanunu


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2007

1300 sayfadan ibaret ve 16 x 24 ebatındaki bu kitap, 4857 sayılı İş Kanunu’nun maddelerinin yargı kararları ile desteklenmiş ve 1475 sayılı eski İş Kanunu ile karşılaştırmalı açıklamasından oluşmaktadır.

Kitapta, aynı zamanda yüzlerce Yargı Kararı özeti yer almaktadır.

Kitapta, yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde yer alan Kıdem Tazminatı da detaylı, yargı kararları ve örneklerle desteklenerek açıklanmıştır

Mevcudu kalmamıştır.

Açıklamalı-İçtihatlı 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu


Yazar: Halil Memiş

Baskı Yılı: 2007

280 sayfadan ibaret ve 14×20 ebatındaki bu kitap, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun maddelerinin yargı kararları ile desteklenmiş açıklamasından oluşmaktadır. Kitapta, aynı zamanda yüzlerce Yargı Kararı özeti yer almaktadır.

Bunun yanında, kitapta konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine de yer verilmiştir.

Bu niteliği ile, küçük boyutuyla gerek çalışanların, gerek ilgili birim amirleri ve toplu iş sözleşmesi ile ilgisi olan herkesin el kitabı niteliğinde olacak olan kitap Eylül 2007 basımı.

Mevcudu kalmamıştır.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist