Görevlerimiz

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Görevleri:

 • Yurtiçi ve yurtdışında mahalli idareler, özellikle de belediyeler adına lobicilik faaliyetlerinde bulunmak.

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle amacına uygun projeler geliştirir.

 • Yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek, belediyelerin bu kuruluşlarla işbirliği imkanlarına ulaşmasına katkı sunmak.

 • Belediyelere hukuki konularda destek olmak, sorunlu durumlarda gerekli hukuk yollarını göstermek.

 • Yürütülen saha çalışmaları sonucu tespit edilen sorunların çözümü maksadıyla raporlar hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, kamuoyu ile paylaşmak.

 • Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatta aksayan yönlerin tespit edilerek, mevzuat önerileri hazırlamak.

 • Mahalli idarelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.

 • Başta mahalli idareler ve personeline yönelik olmak üzere konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar, forumlar, paneller ve bilimsel toplantılar gerçekleştirmek.

 • Üyelerinin ve vatandaşların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ve/veya mahalli idarecilik ve yerel kalkınma bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin geziler organize etmek, broşür, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlamak.

 • Mahalli idarelerle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

 • Oluşturulacak komisyonlar ya da uzmanlar aracılığıyla gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.

 • Yerel yönetimlerin yararlanacağı fon kaynaklarını takip etmek, proje geliştirme fikirlerini geliştirmek.

 • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi kuruluşlar kurar ve girişimlerde bulunur.

 • Yerel yönetimlerle ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak.

 • Türk mahalli idareciliğinin gelişmesi için her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist