Görevlerimiz

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Görevleri:

 • Yurtiçi ve yurtdışında mahalli idareler, özellikle de belediyeler adına lobicilik faaliyetlerinde bulunmak.

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle amacına uygun projeler geliştirir.

 • Yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek, belediyelerin bu kuruluşlarla işbirliği imkanlarına ulaşmasına katkı sunmak.

 • Belediyelere hukuki konularda destek olmak, sorunlu durumlarda gerekli hukuk yollarını göstermek.

 • Yürütülen saha çalışmaları sonucu tespit edilen sorunların çözümü maksadıyla raporlar hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, kamuoyu ile paylaşmak.

 • Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatta aksayan yönlerin tespit edilerek, mevzuat önerileri hazırlamak.

 • Mahalli idarelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.

 • Başta mahalli idareler ve personeline yönelik olmak üzere konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar, forumlar, paneller ve bilimsel toplantılar gerçekleştirmek.

 • Üyelerinin ve vatandaşların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ve/veya mahalli idarecilik ve yerel kalkınma bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin geziler organize etmek, broşür, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlamak.

 • Mahalli idarelerle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

 • Oluşturulacak komisyonlar ya da uzmanlar aracılığıyla gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.

 • Yerel yönetimlerin yararlanacağı fon kaynaklarını takip etmek, proje geliştirme fikirlerini geliştirmek.

 • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi kuruluşlar kurar ve girişimlerde bulunur.

 • Yerel yönetimlerle ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak.

 • Türk mahalli idareciliğinin gelişmesi için her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.