Etkin Belediye Proje Yarışması

Etkin Belediye Proje Yarışması


Etkin Belediye Proje Yarışması; gelişmenin fikirlerin hayata geçirilmesi suretiyle sağlanabileceği bilinciyle, belediyelerimizin proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin kamuoyuyla ve diğer belediyelerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından hayata geçirilen ve uygulanan bir yarışmadır.

Bu suretle, belediyeler tarafından düşünülen ve uygulanan projelerin ülkemizdeki tüm belediyelerle ve yatırımcı kuruluşlarla paylaşılmasını ve ülke genelinde uygulanabilir hale getirilmesini sağlamak temel hedef olarak ortaya konmuştur.

Kalkınmanın, insana hizmetin ve ülkemizin gelişmesinde söz sahibi olmanın temel etkenlerinden birinin; düşünmek, tartışmak ve olumlu fikirleri hayata geçirmekten geçtiği gerçeği göz önünde tutularak kurgulanan “Etkin Belediye Proje Yarışması” projeye dönüştürülmüş fikirlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan bir oluşumdur.

Yarışma Kategorileri


Yarışma değişik kategorilerden oluşmaktadır. Bu kategoriler şunlardır:

  • İyi Yönetim Projeleri
  • Gelir Artırıcı Projeler
  • Çevre ve Altyapı Projeleri
  • Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Projeler
  • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler

Belediye Grupları

Yarışmaya katılan belediyelerin bütçeleri, etki alanı ve diğer etkenler de proje değerlendirmesinde etken olduğundan dolayı yarışmaya katılan kurumlarda gruplara ayrılmakta ve her grup yukarıda belirtilen kategorilerde kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Böylelikle projelerin değerlendirmelerinde objektifliği ve adaleti sağlamak amaçlanmıştır.

  • Büyükşehir belediyeleri (bağlı kuruluşları dahil), il belediyeleri ve nüfusu 75.000’nin üzerindeki belediyeler.
  • Nüfusu 75.000’nin altındaki büyükşehir ilçe ve diğer ilçe belediyeleri
  • Belde belediyeleri.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist