Konferans, Çalıştay ve Paneller

Çalıştaylar


Belediyelerimizin kurumsal kapasiteleri ve belediyeciliğin gelişmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bu çalışmaların temel amacı; farklı algılar ve farklı anlayışların bulunduğu temel belediyecilik konularında ülke genelinde uygulama birliğini sağlamak, farklı uygulama ve fikirleri karşılıklı olarak masaya yatırmak suretiyle, hem hukuki, hem de uygulama pratiği açısından en akılcı yöntem ve çözümlere ulaşmaktır.

Bu çalışmalar, bilimsel öğretme tekniklerini de esas alınarak bir bilgilendirme ve geliştirme aracı olarak değerlendirilmektedir.

Kısaca; ortak akılla, ortak düşünerek ve ortak öğrenmek suretiyle ülke düzeyinde anlayış ve uygulama birliği sağlamaktır.

Konferanslar


Ülkemiz belediyeciliğine katkı sunmak amacıyla; yerel yönetimler, toplumsal kalkınma, kentleşme, çevre ve mahalli müşterek ihtiyaçlar ekseninde toplumu ilgilendiren diğer konularda, alanında uzman akademisyen, bürokrat ve entelektüel kişilerin yer alacağı konferanslar yapılmaktadır.

Bu konferansların konuları, tüm belediyecilerimizin katılacağı geniş kapsamlı anketlerle belirlenmekte, öne çıkan konulara ilişkin çalışmalarla faaliyet planlanmaktadır.

Böylelikle, katılımcılara belediyeciliğin sadece mevzuattan ibaret olmadığı, toplumsal, çevresel, iktisadi, kültürel vb bir çok yanının olduğunu, mevzuatın sadece bu nitelikteki belediye hizmetlerinin belli bir düzen içerisinde yürümesinin aracı olduğunu göstermek ve kurumsal gelişmelere katkı sunmak mümkün olabilmektedir.

Paneller


Belediyeciliğimizin gelişmesi, belediyelerimizin etkin hizmet sunması ve vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetleri üretirken toplumsal kalkınma ve gelişmeye en iyi katkıyı sağlayabilmesini amaç edinen, belediyecilerimizin hem panelist, hem dinleyici olarak katılabileceği, alanında uzman akademisyen, bürokrat ve siyasetçilerin konuşmacı ve dinleyici olarak bulunacağı nitelikteki panel çalışmaları, belediyeciliğin gelişmesinin bir aracı olarak yürütülmektedir.

Panellerde amaç, belirtilen konularda bir karara varma amacıyla değil, konulara ilişkin farklı yönlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Odak Grup Çalışmaları


Odak grup çalışmaları, daha çok temel belediyecilik konularında veya belediye hizmetlerine ilişkin yürütülecek araştırmaların altlığını oluşturmak amacıyla, araştırma konusuna ilişkin algıları, düşünceleri öğrenmek amacıyla yapılmaktadır.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist