Belediye Proje Günleri

Faaliyet Hakkında


Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi “ülkemizdeki mahalli idare kuruluşlarına üst düzeyde hizmet verebilen, mahalli idarelerin ülkenin genel kültürel, ekonomik ve siyasi politikasına uygun olarak faaliyet göstermesi için gayret gösteren, farklı belediyecilik uygulamaları konusunda açılımlar getirebilen, yaptığı hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan ve kamu hizmeti zihniyetinden ayrılmayan, modern, güvenilir ve duyarlı bir sivil toplum kuruluşu” olmak vizyonu doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir.

Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan BELEDİYE PROJE GÜNLERİ etkinliği ile ağırlıklı olarak ülkemizdeki belediyelerin yürüttükleri belediye hizmetlerinin, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmek, vatandaş tarafından kısa yoldan ulaşılabilir olmasını sağlamak, belediyeler tarafından uygulanan hizmet projelerinin diğer belediyeler tarafından da örnek alınmasını temin etmek suretiyle ülkemizin her tarafında uygulanabilirliğini sağlamak amaç edinilmiştir.

Böylece, belediyelerimizin proje oluşturma fikrinin geliştirilmesine yardımcı olunacak, vatandaş tarafından karşılığı olan ve sosyal, ekonomik ve kültürel katkısı yüksek olan belediye hizmetleri ve projelerinin ülkemizin diğer bölgelerinde de uygulanmasına vesile olunacaktır.

Bu etkinlikler çerçevesinde;

 • Etkin Belediye Proje Yarışmasına katılan bazı projelerin sunumu,
 • Etkin Belediye Proje Yarışması Ödül Töreni

Yapılmaktadır.

Projenin Amacı


Belediye Proje Günleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin temel hedefi, Türk belediyeciliğinde yeni bir çığır açmak, belediyelerimiz tarafından yürütülen başarılı hizmetlerin ve projelerin diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede vatandaşa sunulacak hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde nasıl sunulacağı konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda akademisyenlerin katkısı alınıp, akademik bakış açılarının belediyecilerimize aktarılmasını sağlamak temel öncelikler arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda ortak tarihi mirasımız referans alınarak farklı belediyecilik anlayışlarının hakim kılınmasına vesile olunarak ortak değerler oluşturulmasına da imkan sağlanmaktadır.

Böylece, tarihi ve uluslararası değerlerin kaynaşmasını sağlamak suretiyle, ülkemiz Belediyeciliğinin gelişmesi hedefinde ortak çıkış noktalarının oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır.

Projenin Tarihleri


Belediye Proje Günleri, Etkin Belediye Proje Yarışmasının Ödül Töreninin ve bu yarışmaya başvuran projelerden öne çıkanların sunumunun da yapılacağı bir etkinliktir. Bu nedenle, bundan böyle her yıl Nisan ayı itibariyle yapılması planlanmaktadır.

İçerik


Belediye Proje Günleri kapsamında; Değerlendirme Kurulunun önerdiği ve MİARGEM Yönetim Kurulunun uygun gördüğü projelerin sunumu gerçekleştirilecektir. Sunum yapılmaya değer görülmüş olmak, dereceye girildiği anlamına gelmediği gibi, bir projeye sunum imkanı verilmemesi de o projenin dereceye girmeye hak kazanmadığı anlamına gelmemektedir.

Etkin Belediye Proje Yarışması, bir yönüyle de sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Bu nedenle, benzer nitelikte olan projelerden sadece birine sunum imkanı sağlanacak, bu yapılırken de yarışmamıza proje sunan belediyelerimizin büyük bir çoğunluğuna imkan ölçüsünde sunum hakkı verilmeye çalışılacaktır. Ancak, başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle, tüm belediyelere bu hakkın verilmesi mümkün olamayacaktır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar


 • Belediyeler
 • Basın Kuruluşları
 • STK’lar
 • Akademik Kuruluşlar
 • Sponsor Kuruluş ve Firmalar

Davetli ve Katılımcılar


Belediye Proje Günlerine;

 • Siyasi Parti Temsilcileri,
 • Üniversitelerimizin ilgili Fakültelerinin yöneticileri ve akademisyenler,
 • Merkezi idarenin Mahalli İdarelerle ilgili birimlerinden yetkililer,
 • Valiler ve Kaymakamlar,
 • Belediyelerin Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, bağlı kuruluşların Genel Müdürleri, Başkan Yardımcıları ve üst düzey yöneticileri
 • İl Özel İdareleri Genel Sekreterleri, Genel Sekreter Yardımcıları ve üst düzey yöneticileri,
 • Belediye Birlikleri ve diğer mahalli idare birliklerinin başkan ve üst düzey yöneticileri,
 • İlgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri veya temsilcileri

Davet edilmektedir.

Etkinliklerin Kamuoyu ile Paylaşımı


“Belediye Proje Günleri” kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin tama­mının, kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır. Bunun için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirile­cektir:

Etkin Belediye Proje Yarışması Sonuç Kitapçığı

Kitapçıkta Etkin Belediye Proje Yarışmasında dereceye giren projelerin detayları ve proje sahibi belediyelerin Başkanlarının değerlendirmeleri yer alacaktır.

Belediye Proje Günleri Dergisi

Hazırlanacak bu dergide, Belediye Proje Yarışmasına katılan tüm projelerin tanıtımı yapılacaktır.

Söz konusu yayınlar, ülkemizdeki siyasi partilere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, basın yayın organlarına, Valilik ve Kaymakamlıklara, Merkezi İdarenin mahalli idarelerle ilgili birimlerine dağıtılacaktır.

Görsel Basında Yer Alma

Törende bir Haber Ajansı ve bazı TV kanalları yer alacaktır. Projelerin de basında yer alması için çalışmalar yapılacaktır.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist