Belediyelere Yönelik Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

EĞİTİM SEMİNERİ EĞİLİM BELİRLEME ANKETİ Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak, belediyelerimizin kurumsal gelişmeleri amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan bir tanesi de, insan kaynağının yetkinliğinin artmasını sağlayacak eğitim seminerleri gerçekleştirmektir. Uzun zamandır ara verdiğimiz; kamu hizmeti anlayışından sapmadan, yürüttüğümüz eğitim seminerlerinin kamu kaynağının kullanıldığı bir alan olduğu bilinciyle hareket etmek suretiyle belediyelerimizin seçilmiş ve atanmış mensuplarına […]