TWITTER FACEBOOK
| | | |

Başkan'ın Mesajı

YK4A9496.JPG (5.82 MB)

Merhabalar...

Öncelikle ülkemizde mahalli idarelere yönelik en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Resmi İnternet Sitesinden sizlere seslenmenin ve sizlerle böyle bir ortamda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor olduğumu ifade etmek istiyorum.

Çok değerli mahalli idareciler ve mahalli idareciliğe gönül vermiş olanlar;

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi; "Türk mahalli idareciliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, belediyelere, il özel idarelerine, köylere, bunların kurdukları birliklere ve diğer birimlerine mevzuat desteği vermek; mahalli idarelerin proje geliştirme kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak; mahalli idareleri mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek, menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak; mahalli idareler ve onların yöneticileri ve çalışanları arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmek ve ortak projeler üretilmesine öncülük etmek, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak ve böylece mahalli idarelerimizin kendine güvenli, üretken ve yaratıcı, gelişmelere açık, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve vizyonu olan kuruluşlar haline getirmek, şeffaflık, halk katılımı ve iyi yönetişim konusunda öncülük etmek" misyonuyla yola çıkmıştır.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM); ülkemizdeki mahalli idare kuruluşlarına üst düzeyde hizmet verebilen, mahalli idarelerin ülkenin genel kültürel, ekonomik ve siyasi politikasına uygun olarak faaliyet göstermesi için gayret gösteren, farklı mahalli idarecilik uygulamaları konusunda açılımlar getirebilen, yaptığı hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan ve kamu hizmeti zihniyetinden ayrılmayan, modern, güvenilir ve duyarlı bir sivil toplum kuruluşudur.

Sürekli gelişen ve değişen hayatın içerisinde, biz de etkin bir şekilde değişimin yanında olacağız, değişimlerin toplum yararına gelişmesi için çalışacağız ve yeniliklerin yakalanması için mücadele edeceğiz. Bunu yaparken; "eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz" itirazlarıyla karşılacağız. Cevabımız ise; "EVET; Eski Köye Yeni Adet Getireceğiz" olacaktır.

Biz, sizlerle Mevlana'nın da söylediği gibi "şimdi yeni şeyler söylemek lazım" ifadesine uygun hareket edeceğiz, her gün yeni bir şeyler üretip, yeni bir şeyler söyleyeceğiz.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi; mahalli İdarelere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları, kamu oyu araştırmaları ve etki analizleri yapan, bir fikir kuruluşu olarak faaliyet gösteren, mahalli idarelerimizin kurumsal ve mali yapılanmalarına yönelik danışmanlık faaliyeti yürüten bir kuruluş olarak; yürüttüğü faaliyetlerde ve uygulamalarında, siyasi mülahazalara girmeden, sadece vatandaşa daha iyi hizmetin sunulmasına nasıl katkı veririz sorusunun cevabını arayan, buna odaklanan bir çalışma anlayışına sahiptir.

Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Merkezimiz öncelikle, yukarıda belirtilen görevlerinin bir kısmını yerine getirebilmek amacıyla, şu anda izlemekte olduğunuz internet sayfasını oluşturmuştur. Bu sayfamız aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetleri ve mahalli idarelerle ilgili güncel gelişmeleri takip etme imkanına kavuşacaksınız.

Merkezimiz yürüteceği araştırmalarla ve yapacağı diğer çalışmalarla mahalli idareciliğin gelişmesine ve mahalli idareler çalışanlarının yetişmesine yardımcı olacaktır.

Sizlerin bizlere vereceğiniz her türlü destek, bizlerin daha iyi hizmet sunmasına ve sunulan bu hizmetin sürekliliğine katkı sağlayacaktır.

Saygılarımla…


Halil MEMİŞ

Başkan