TWITTER FACEBOOK
| | | |

Mahalli İdareler Sınav Rehberi Yayınlandı

Başkanımız Sayın Halil MEMİŞ tarafından hazırlanan MAHALLİ İDARELER SINAV REHBERİ, Mevzuat Takip Sistemi'nin özel sayısında ve internet sayfasında yayınlanmıştır. (19.12.2017 - 20:55)

Mahalli İdareler Sınav Rehberi aynı zamanda; MTS Mevzuat Takip Sistemi'nin web sitesi www.mts.org.tr adresine de yüklenmiştir.

Sayfanın Menüleri arasında yer alan BELGELER, DOKÜMAN VE YAYINLAR kısmında yer alan Rehbere, MTS Üyeleri üyelik girişi yaparak ulaşabileceklerdir.

Buna mukabil; MTS üyesi olmayanlar, www.mts.org.tr adresinden Üye Ol butonundan tıklayarak üye oldukları takdirde mesai saatleri içerisinde üyelikleri hemen onaylanacak ve kendilerine bilgi verilecektir. Bu şekilde üyelikleri onaylananlar, belirledikleri mail adresi ve şifreleri ile girerek, Rehberin Dijital Kitap şeklinde hazırlanmış versiyonuna ulaşabileceklerdir.

Rehberi ayrıca PDF Formatında isteyenler, miargem@miargem.org.tr adresine bu taleplerini ilettikleri takdirde, Rehber mail adreslerine gönderilecektir. (Gönderim mail adresi ile Üyelik mail adresinin aynı olması şarttır.)

Üyelik kaydı sırasında doğru bilgileri girmeyenlerin üyelikleri onaylanmayacak ve talepleri karşılanmayacaktır.

Rehberde yer alan hususlar ile ilgili olarak soracağınız sorularınızı MİARGEM ve MTS Ekibi olarak her zaman cevaplamaya hazır olduğumuzu ifade eder, saygılar sunarız.

 

REHBERİN İÇİNDEKİLER

I- MEMUR ALIMLARINDAKİ GENEL DURUM

II- MAHALLİ İDARELERDE MEMUR ALIMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ

III- KONU İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

IV- SÖZ KONUSU KARARLARIN DOĞURDUĞU SONUÇ

V- AÇIKTAN ATAMA SURETİYLE MEMUR ALIMINDA YENİ SÜREÇ

A) Genel Olarak

B) Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklar İçin Sınav

C) İlk Defa Atanılabilecek Kadrolar

    1- Genel Olarak

    2- İlk Defa Atanma Suretiyle Memur Alınabilecek Kadrolar ve Dereceleri İle Bu Kadrolara En Az Hangi Öğrenim Düzeyinden Mezunların Alınabileceği

    3- Sınava Gireceklerin Öğrenim Durumlarına Göre Memuriyete Başlayabilecekleri Dereceler

    4- Hizmet Sınıflarına İlişkin Diğer Bilgiler

    5- Mezuniyetlerine Göre Üst Derecelerden Başlatılacaklar

VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

A) Atama İzni

B) Sınav Duyurusu

VII- SINAV DUYURULARININ YAPILMASI

VIII- SINAVA KABUL İÇİN ÖN ŞART

IX- DEVLET MEMURLUĞU SINAVI İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

A) Genel Olarak

B) Genel Şartlar

C) Özel Şartlar

    1- Genel Olarak

    2- Bazı Kadro Unvanları İçin Aranacak Özel Şartlar

    3- Diğer Hususlar

X- BAŞVURU

XI- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

XII- SINAV KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

A) Sınav Kurulunun Oluşumu

B) Üyelerin Sınav Kurulunda Yer Alamayacağı Haller

C) Sınav Kurulunun Görevi, Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

XIII- SINAV KONULARI

XIV- SINAVIN YAPILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

A) Sınavın Yapılması

B) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

C) Başarı Puanı ve İlanı

D) Sınav Sonuçlarına İtiraz

XV- ATAMA İŞLEMLERİ

A) Genel Olarak

B) Belgelerin Sunulması

C) Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlar

D) Atamanın Bildirilmesi

E) Sınav Belgelerinin Saklanması

XVI- BELEDİYE ZABITA MEMURLUĞU SINAVLARI

A) Genel Olarak

B) Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar

    1- Atama İzni ve Sınav Duyurusu

    2- Sınava Kabul İçin Ön Şartlar

    3- Başvuru

    4- Başvuruların Değerlendirilmesi

    5- Sınav Kurulu ve Görevleri

    6- Ortak Hususlar

XVII- BELEDİYE İTFAİYE ERLİĞİ SINAVLARI

A) Genel Olarak

B) Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar

    1- Atama İzni ve Sınav Duyurusu

    2- Sınava Kabul İçin Ön Şartlar

    3- Başvuru

    4- Başvuruların Değerlendirilmesi

    5- Sınav Kurulu ve Görevleri

    6- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

    7- Ortak Hususlar

XVIII- EKLER

Ek 1: Başvuru Formu

Ek 2: Sınav Giriş Belgesi

Ek 3: Sözlü Sınav Değerlendirme Formu

Ek 4: Sınav İlanı Örneği