TWITTER FACEBOOK
| | | |

Çukurkuyu Belediyesi Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi

(28.03.2018 - 18:03)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

KATEGORİ: SOSYAL ve EKONOMİK PROJELER

GRUP: Belde Belediyeleri

DERECESİ: Üçüncülük Ödülü

BELEDİYESİ: Çukurkuyu  Belediyesi

PROJE ADI: Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi

PROJENİN AMACI:

Çukurkuyu Kasabası meralarında; yıllar süren bilinçsiz ve aşırı otlatma nedeni ile verim ve kalite oldukça düşmüştür. Uygulanacak projeyle otlatma kontrol altına alınarak uygun otlatma uygulanarak otlatma mevsiminin her döneminde hayvanların otlayabileceği ot bulabilmelerinin sağlanması, gübreleme, sulama ve dinlendirme yöntemleriyle de verim ve kalitenin arttırılması planlanmıştır. Ayrıca Kasabadaki yem bitkileri ekim alanlarının artırılması planlanarak mera üzerindeki baskı azaltılmak suretiyle kaba yem açığının kapatılması hedeflenmiştir.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Yaygın olan hayvancılık daha da yaygınlaştırılmıştır. İş imkanı ve İstihdam sağlanmıştır. Hayvanların her mevsimde otlayabileceği alan oluşturulmuştur. Dışarı göçün önüne geçilmiştir.

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Projemiz uygulanmaya başlamış olup yer altı sulama kuyuları açılmıştır. Pivot sulama sistemi kurulmuş, üstten gübreleme işi yapılmıştır.