TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Proje Günleri 2018 Çalışmaları Başladı

Belediye Proje Günlerinin 2018 yılı çalışmaları başladı... (21.11.2017 - 16:00)

MİARGEM "Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi"nin (MİARGEM) "ülkemizdeki mahalli idare kuruluşlarına üst düzeyde hizmet verebilen, mahalli idarelerin ülkenin genel kültürel, ekonomik ve siyasi politikasına uygun olarak faaliyet göstermesi için gayret gösteren, farklı belediyecilik uygulamaları konusunda açılımlar getirebilen, yaptığı hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan ve kamu hizmeti zihniyetinden ayrılmayan, modern, güvenilir ve duyarlı bir sivil toplum kuruluşu" olmak vizyonunun doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerden bir tanesi de BELEDİYE PROJE GÜNLERİ'dir.

Belediye Proje Günleri; ağırlıklı olarak ülkemizdeki belediyelerin yürüttükleri hizmetlerin, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmek, vatandaş tarafından kısa yoldan ulaşılabilir olmasını sağlamak, belediyeler tarafından uygulanan hizmet projelerinin diğer belediyeler tarafından da örnek alınmasını temin etmek suretiyle ülkemizin her tarafında uygulanabilirliğini sağlamak üzere yürütülen bir etkinliktir.

2017 yılında birincisi yapılan ve aynı etkinlikte 3. Etkin Belediye proje Yarışmasına katılan projelerin sunumlarının ve ödül töreninin yapıldığı BELEDİYE PROJE GÜNLERİ'nin 2018 yılında yapılacak olan ikincisinin çalışmalarına başlandı.

Belediye Proje Günleri kapsamında;

 Belediyecilik Konferansları, Çalıştaylar
 Etkin Belediye Proje Yarışması Projelerinin Sunumu
 Sponsor Firmaların Tanıtım ve/veya Proje Sunumu
 Etkin Belediye Proje Yarışması Proje Sergisi
 Etkin Belediye Proje Yarışması Ödül Töreni
 Sosyal Ekinlikler

Düzenlenecektir.

Dört gün sürmesi planlanan etkinliklerde, ülkemizin değişik bölgelerinden 400 civarında belediye başkanı ve belediye üst düzey yöneticisinin yer alması planlanmaktadır.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin temel hedefi, Türk belediyeciliğinde yeni bir çığır açmak, belediyelerimiz tarafından yürütülen başarılı hizmetlerin ve projelerin diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede vatandaşa sunulacak hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde nasıl sunulacağı konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda akademisyenlerin katkısı alınıp, akademik bakış açılarının belediyecilerimize aktarılmasını sağlamak temel öncelikler arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda ortak tarihi mirasımız referans alınarak farklı belediyecilik anlayışlarının hakim kılınmasına vesile olunarak ortak değerler oluşturulmasına da imkan sağlanacaktır.

Bunun yanında; belediyelere yönelik faaliyet gösteren, proje üreten, çözümler getiren çalışmalara imza atan firma ve kuruluşlar ile iş makinesi vb gibi tedariklerde bulunan firmaların ve kuruluşların da belediyecilerle buluşmalarını, onların ihtiyaçlarını yüz yüze görüşmelerle belirlemelerini, ürünlerini, hizmetlerini, projelerini ve diğer çalışmalarını birebir tanıtma imkanının oluşturulmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Böylece, ülkemiz Belediyeciliğinin gelişmesi hedefinde ortak çıkış noktalarının oluşturulmasına da zemin hazırlanmaktadır.

Sponsorluk Dosyasını İndirebilirsiniz: BPG_sponsorluk_dijital.pdf (8.66 MB)