TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Meclisinin Borçlanmaya İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Av. Gazi SERT tarafından kaleme alınan bu makalede, son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve kamuoyuna da yansıyan belediye meclisinin borçlanmaya ilişkin yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur. (19.05.2020 - 23:13)

BELEDİYE MECLİSİNİN BORÇLANMAYA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Av. Gazi SERT

İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü

 

1. Genel Olarak

5393 sayılı Belediye Kanununun 59 ve 60. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 ve 24. maddelerinde belediyelerin gelir ve giderleri sayılmıştır. Belediye bir hizmet kuruluşu olup, kendisine yasalar ile verilen kamu hizmetlerini yerine getirmek için gelirlerini toplayacaklar ve kamu hizmetlerine yönelik giderlerde kullanacaklardır. Gelirlerin giderleri karşılayamaması durumunda da borçlanmaya gidilecektir. Ayrıca, Belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı finans kaynaklarından borçlanmaya gitmesi de mümkündür.

Ülkemiz belediyelerinin sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmaması, öz gelirlerinin yetersizliği ve genel bütçeden aldığı payın düşük olması, borçlanmayı belediyeler için başvurulması zorunlu bir kaynak haline getirmiştir. Dolayısıyla, belediyelerin sıkça başvurdukları borçlanma, bütçe açığının kapatılmasında ve belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında önemli bir finansman kaynağıdır. 

Belediyelerde borçlanmaya ilişkin usul ve esaslara daha önce yayınlanan makalemde yer verilmiş olup; bu makalede belediye meclisinin borçlanmaya ilişkin yetki ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır. 

Devamı için tıklayınız.