TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Kanunu ile İhale ve Personel Uygulamalarında Kan ve Sıhri Hısımlılık Kısıtlamaları

Bu yazıda; kamu görevlilerinin; bazı görevleri yürütürlerken veya üyeleri oldukları komisyon, kurul veya meclislerdeki toplantılarına iştirak ederlerken belli derecelerdeki kan ve sıhri hısımları ile ilgili karşılaşılan sınırlamalar açıklanmıştır. (17.05.2020 - 23:38)

BELEDİYE KANUNU, İHALE VE PERSONEL UYGULAMALARINDA KAN VE SIHRİ HISIMLIK KISITLAMALARI

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

1. Genel Olarak

Kamuda yürütülen iş ve işlemlerde, kamu işlemlerine güvenirliliği sağlamak ve kayırmacılığı önlemek amacıyla, kamusal bazı iş ve işlemlerde “kan ve sıhri hısımlık” konusu gündeme gelebilmekte ve buna dayalı bazı kısıtlamalar kendisini gösterebilmektedir.

Belediyeler açısından da bazı iş ve işlemlerde bu kısıtlamalarla karşılaşmamız söz konusudur. Bu incelememizde, belediye başkan ve üyelerinin belediye meclisi ve encümen kararlarında, belediye çalışanlarının ihalelerle ilgili işlemler ile personel işlemlerinde uymaları gereken “kan ve sıhri hısımlık” kısıtlamaları üzerinde duracağız. 

Yazının devamı için tıklayınız.