TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Bütçesinden Yapılacak Harcamaların Hukuki Olması Yeterli Mi?

Bu makalede, ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Sayıştay içtihatlarına uygun olmakla birlikte “Etik Davranış İlkelerine” aykırı bulunan, Beldede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde belediye başkanının altın takması konusu değerlendirilmiştir. (26.05.2020 - 20:26)

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK HARCAMALARIN HUKUKİ OLMASI YETERLİ Mİ?

(Törenlerde Altın Takılması Özelinde Bir Değerlendirme)

Hüseyin Eren HERSAN

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü

 

Şehremini; Osmanlı döneminde, Tanzimat’a değin, sarayların ve devlet yapılarının bakımına, onarımına, haremin giderlerine ve aylık işlerine bakmakla yükümlü devlet görevlisi, daha sonra şehremanetinin başında bulunan kimse, “belediye başkanı” olarak kullanılmıştır. Bu kullanımlar bağlamında, belediye başkanlarımızı verilen emaneti (beldeyi) hakkıyla koruyup gözeten kişiler olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

Belediye başkanlarımızın da ilk koruyup kollayacakları emanet belediye bütçesi olmalıdır. Nihayetinde tüm hizmetler bütçe imkanları ölçüsünde hayata geçirilebilmektedir. Ancak belediye bütçesinden zaman zaman kamu hizmeti olarak tanımlamakta güçlük çekilecek konularda harcamalar yapıldığını görmekteyiz. Beldede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde belediye başkanının altın takmasının kamusal anlamda yani beldede yaşayan insanların herhangi bir sorununu çözmek ya da yaşam kalitesini arttırmak anlamında fayda sağlamayacağı açıktır. Ayrıca bu tür harcamalar gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde yapılıyor gibi görünse de; başkasının parasıyla, bir başkasına hediye almanın gelenek ve göreneklerimizde yeri yoktur.

Ancak bu tür harcamalar Sayıştay içtihatlarında “kamu zararı” olarak tanımlanmamakta, bu nedenle cezai bir yaptırımla muhatap olmamaktadır. Bununla birlikte Kamu Görevlileri Etik Kurulu Beldede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde belediye başkanının altın takmasının etik bir davranış olmadığına karar vermiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.