TWITTER FACEBOOK
| | | |

Ayrancı Belediyesi Güneşli Lambalar Projesi

Ayrancı Belediyesi Güneşli Lambalar Projesi (28.03.2018 - 13:26)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

KATEGORİ: ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ

GRUP: 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri

DERECESİ: İkincilik Ödülü

BELEDİYE ADI: Ayrancı Belediyesi

PROJE ADI: Güneşli Lambalar

PROJENİN AMACI:

Ülkemiz güneş enerjisinde 380 milyar KWH elektrik üretim potansiyeline sahiptir. İlçemizde bu potansiyelin bir kısmının kullanılması amaçlanmıştır. 155 adet Güneş Enerjili Ledli Sokak lambası ile aydınlatma sağlayarak, proje ile bölgede Ayrancı Belediyesinin örnek bir model oluşturması ve bölgede yenilenebilir enerji kaynakları ile doğal kaynakların kullanım kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Ayrancı İlçe merkezinde bulunan caddelerde 4670m uzunluğa sahip olan alanda 155 adet Güneş Enerjili Ledli Sokak lambaları ile üretim yapılarak, kaliteli temiz enerji ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Böylelikle aydınlatmada kullanılan elektrik faturaları azaltılmıştır. Ülke genelinde, doğal gaz bazında üretilen elektrik tüketiminde azalma sağlanmıştır. Halka sunulan hizmet ve kalitenin çeşitliliği artırılmıştır.

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Güneşli Lambalar Projesinin yapılabilmesi için

1-Proje ekibi ve proje bürosunu oluşturuldu.

2-Proje tanıtımı ve görsellik sağlandı.

3-KİK ihale yapıldı.

4- 155 adet ledli güneş enerjili sokak lambası yapım işini yüklenici firmaya  verilip proje tamamlandı.

Güneş Enerjili Ledli Sokak Lambası ile yapılan ışıklandırma çalışmasıyla İlçede ışıklandırma için kullanılan bütçe, halkın yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için yeni yatırımlara yönlendirilerek, hizmette kalite ve çeşitlilik artışı sağlandı. Güneş enerjisi potansiyeli ile benzer uygulamaların yapılması zorunlu kıldı. Temiz enerji ile sosyal yaşam kalitesi yükselerek, kişi başı kullanılan aydınlatma alanlarında artış sağlandı.

VARSA DİĞER HUSUSLAR:

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında Ayrancı Belediyesi olarak Güneşli Lambalar Projesi hazırlanmış olup sunulan proje kabul görmüştür.