TWITTER FACEBOOK
| | | |

Arapgir Belediyesi Seher Atmaca Konağı Restorasyon Projesi

3. Etkin Belediye Proje Yarışması Tarihi ve Kültürel Projeler Kategorisinde, İlçe Belediyeleri Grubunda, Arapgir Belediyesinin Birinci Olan Projesi... (22.03.2018 - 15:35)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

KATEGORİ: TARİHİ  ve KÜLTÜREL PROJELER 

GRUP: 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri

DERECESİ: Birincilik Ödülü

BELEDİYE ADI: Arapgir Belediyesi

PROJE ADI: Seher Atmaca Konağı Restorasyon Projesi

PROJENİN AMACI:

Doğa ve kültürün iç içe yoğrulduğu ilçemiz,  tarihi ve kültürel mirasları, kerpiç konakları ve arkeolojisiyle kültür turistlerine; kanyonları, yaylaları ve yaban hayatıyla da doğaseverlere, hitap etmektedir. Arapgir, Malatya merkezine karayoluyla 114 kilometre uzaklıktadır. Tarihteki ilk adı Daskuza olan ilçedeki bulgular, tarihinin 6-7 bin yıl öncesine kadar gidebileceğini işaret etmektedir. Bu topraklardan Asur, Med, Roma, Emevi, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları geçmiştir. Bölgenin en kalabalık yerleşimi olan ilçemiz, son yüz yılda büyük göç vermiş ve 19’uncu yüzyıl başlarında 40 bin civarında olan nüfus, halihazırda 11.000 civarına düşmüştür. İlçenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin öne çıkarılması için belediyemiz yoğun bir emek sarfetmektedir. Bu değerlerin öne çıkarılması ile birlikte, turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi öncelikli hedeflerdendir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım; gelir oluşturması, döviz sağlaması, yeni istihdam olanakları oluşturması, sosyal ve kültürel hayatı geliştirmesi yönleriyle öncelikli yapılması gereken faaliyetlerdendir. Tanıtımı yapılacak olan Kent ve İlçelerin turizm ve kültürel yatırımları, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesine de ciddi boyutta katkı sağlamaktadır. Arapgir, yerleştiği havza ve sahip olduğu kültürel değerler itibariyle tam anlamıyla bir kadim kültür geleneğini ve birikimini temsil etmektedir. Bu geleneği oluşturan her bir unsuru günümüze taşıma işlevini üstlenmiş olması açısından da Türkiye’nin Kültür Mirası haritasının kilometre taşlarından birini oluşturan Arapgir, tarihsel sürekliliğin somut yansıması olarak, çeşitli medeniyetlerin birbirinden etkileşerek ürettiği yüzlerce eserle, bu topraklarda aynı zamanda geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmanın mücadelesini vermektedir.

Sunulan projemiz de bu anamda önemli bir çalışmayı kapsamakta olup; restorasyon sonrası, Arapgir de yoğun yaşam sürmüş ve hala da az da olsa yaşayan Ermenilerin “Yaşam Alanı ve Baş Rahibin Evi” içerikli ve Etnografik olarak fonksiyon yüklenerek işlevsel hale getirilecektir.  Ayrıca proje sonrası yine bu alanda Ermeni geleneğini yansıtacak bir müze çalışması da gerçekleştirilecektir. Arapgir ilçemiz, geçmişte Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı büyük bir yerleşim yeridir.  İlçemizde bulunan ve Ermenilerin Başrahibin Evi (Keşişin Evi) olarak kullandıkları Tarihi Seher Atmaca Konağı; yapılan restorasyon çalışması ile tarih ve kültür mirasının korunması ve geleceğe aktarılması çerçevesinde önemli bir çalışmadır.  Proje, konak ve çevresine yapılan çalışmalarla Arapgir’in tarih turizminde öncü bir ilçe olmasını başarıp, oluşturulan turizm konseptinin de turizm trendleri arasında yerini alma hedefi ile gerçekleştirilmiştir.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Proje ilçemizin, kısa vadede kalkınma için en temel faaliyet alanı olan turizm altyapısını destekleyerek, ilçemize gelecek turistlere hizmet sunan işletmelerin çeşitliliğini arttıracak ve yeni turizm yatırımlarının yapılmasını tetikleyecektir.  Seher atmaca Konağı Restorasyon Projesi ile 45’e yakın tescilli tarihi eserlerin tanıtılmasına katkı sağlanacaktır. Yüz yıllarca çok kültürlülüğü ve farklılıkları aynı coğrafyada barındırma başarısını gösteren, üstelik bu farklılıkları aynı pota içinde eritme derdine düşmeden bu işi başaran Arapgir, üzerinde barındırdığı kültürel, tarihsel, sanatsal, inançsal ve doğal nitelikteki kültürel miras kapsamındaki eserler ile hakiki anlamda bir açık hava müzesi özelliğini taşımaktadır.

Bu çerçevede, geçmişte ilçede yoğun olarak yaşayan Ermenilerin kalıcı izlerinin, birlikte yaşam ve kültürünün sergilenerek;  mevcut konağın bir ilk olarak “Ermeni Yaşam Evi ve Müzesi” ne çevrilmesi projenin getirteceği yeniliklerdendir.

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Proje 2016 yılında ihale edilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır. Halihazırda devam etmekte olan restorasyon çalışmaları, 2017 Eylül ayı gibi tamamlanacaktır. Projenin uygulaması bittikten sonra, konak Ermeni Yaşam Evi ve müze olarak düzenlenerek kullanıma açılacaktır.