TWITTER FACEBOOK
| | | |

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Mavi Ev' Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Projesi

Büyükşehir Belediyeleri Grubunda, Antalya Büyükşehir Belediyesinin İyi Yönetim Projeleri Kategorisinde 1. olan Projesi... (22.03.2018 - 15:09)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

KATEGORİ: İYİ Y ÖNETİM PROJELERİ 

GRUP: Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler

DERECESİ: Birincilik Ödülü

BELEDİYE ADI: Antalya Büyükşehir Belediyesi

PROJE ADI: “Mavi Ev” Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi

PROJENİN AMACI:

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi projesinin temel amacı Alzheimer hastalarını merkezimizde gündüz bakımlarını sağlayarak hasta yakınlarının biraz olsun nefes almalarını sağlamaktır. Alzheimer hastalarının ise hastalıklarının ilerleme hızını yavaşlatmaktır. Projenin diğer bir önemli amacı ise kentimizde yaşayan bireylerin aktif yaşlanmasına katkı sağlamaktır.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Hayata geçirdiğimiz bu proje özgünlüğü ve uzman meslek elemanı kadrosu ile Türkiye de TEK’dir. Mavi Ev tüm bu merkezlerin içerisinde aktif ve tam kapasiteyle çalışan, bilimsel destek alarak ilerleyen merkezdir. Meslek elemanları tarafından incelemesi yapılan hastaların merkeze ulaşımı sağlanır, Mavi Ev konuşmalarıyla da halkın hastalık hakkında bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

  • Mavi Ev: Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezinde verilen tüm hizmetler ücretsizdir.
  • DEMOS (Demans Mobil Servis) ile ekonomik kısıtlılığı bulunan hastaların merkeze gelebilmesi için ücretsiz servis imkânı sağlanmaktadır. Hastalar evlerinden alınıp evlerine bırakılmaktadırlar.
  • Merkezde Alzheimer hastaları ve yakınları için ücretsiz danışmanlık verilmektedir.
  • Merkez aracılığıyla Antalya Kültür Merkezinin 330 kişilik salonunda düzenli olarak Aktif Yaşlanma söyleşileri düzenlenmektedir.

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Günlük program aşağıdaki gibidir;

08.00: Personelin gelmesi, personel arasında iletişim ve oryantasyonun sağlanması.

08.30: Hastaların merkeze gelişi.

08.30-09.00: hastaların tansiyon ve şeker ölçümünün yapılması, hastalarla birlikte zaman oryantasyonunun yapılması, hatırlatma ve iletişimin arttırılması.

09.00-09.30: Fiziksel aktivitenin yapılması, yürüyüş ve motor kas kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılması.

09.30-10.15: Zihinsel aktivite olarak hafıza kartları ve benzer oyunların oynanması.

10.15-10.45: Ara öğün verilmesi, meyve-çay-kahve ikramlarının yapılması.

11.15-12.00: Müzik dinletisi.

12.00-13.00: Öğle yemeğinin verilmesi, hastaların el ve ağız hijyenlerinin yapılması.

13.00-14.00: Sanatsal aktivite.

14.00-15.00: Serbest zaman aktivitesi TV, film izleme, ya da merkez içerisinde bulunan yürüyüş yolunda hastaların yürütülmesi.

15.00-15.30 Ara öğün meyve-çay-kahve ikramının yapılması.

16.00- 16-30 Hastaların merkezden ayrılması.

16.30- 17:00 Merkez personelinin gün içi değerlendirme ve raporlama yapması olarak ilerlemektedir.

VARSA DİĞER HUSUSLAR:

Verilen hizmet kapsamında sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yaşlanma bir süreçtir ve bu süreçte sadece Alzheimer hastalığı için değil sağlıklı yaş alma adına topluma destek olunmaktadır. Mavi Ev konuşmaları adı altında “Aktif Yaşlanma” seminerleri verilmektedir. Bunlar; Antalya’da “Demans ve Alzheimer Modüler Bakım Sistemi Bağlamında Çözüm Yolları”, “Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar ve Demans için Risk Faktörleri”, “Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları”, “Alzheimer Yaşlının Kaderi mi?” adlı seminerlerdir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bu seminerlerle 1250 kişiye ulaşılmıştır.