TWITTER FACEBOOK
| | | |

Akseki Belediyesi Tarihi Kervan Göç Yolu Projesi

3. Etkin Belediye Proje Yarışması İyi Yönetim Projeleri Kategorisinde, İlçe Belediyeleri Grubunda, Akseki Belediyesinin İkinci Olan Projesi... (22.03.2018 - 14:25)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

KATEGORİ: İYİ YÖNETİM PROJELERİ 

GRUP: 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri

DERECESİ: İkincilik Ödülü

BELEDİYE ADI:  Akseki Belediyesi

İLİ/İLÇESİ: Antalya/Akseki

PROJE ADI: Tarihi Kervan Göç Yolu

PROJENİN  AMACI:  

Projenin temel amacı, turizm sektöründe destinasyon alanı yaratmak, böylece yerel halka istihdam alanı oluşturmak, ülkenin ve Akseki’nin alternatif turizm sektöründe gelirlerine ve turizm ekonomisine katkı sağlamaktır. Proje ile katkıda bulunulmak istenen bu genel hedeflerin yanı sıra başarılmak istenen özel amaçlar da bulunmaktadır. Özellikle Antalya’nın sahili olmayan bir ilçesi olarak alternatif kültürel turizm alanının yaratılmasıyla beraber, ilçenin nüfus kaybının durdurulması, küçülmesine engel olunması ve büyüme yolunda potansiyelinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu gelişmenin sonucunda turist ile yerel halk arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik etkileşim sağlanmış olacaktır.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli olan Akseki-Sarıhacılar Tarihi Kervan Göç Yolu Projesi, ülkemizde (belki de dünyada) antik doğa yürüyüşü rotası olarak bir ilktir. Tarihi Kervan Göç Yolu Projesi ile Akseki’nin kültürel ve arkeolojik değerlerinin korunması, bölgenin kültür varlıklarının belirlenen kültürel fonksiyonda kullanılması (doğa yürüyüşü) ve koruma-kullanma bilincinin oluşturulmasına yönelik yenilikler getirmektedir.

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Tarihi Kervan Göç Yolunun, Koruma Bölge Kurulu onayından sonra onaylı projesi doğrultusunda onarımı ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiş, giriş düzenlemesi yapılmıştır. Doğal ve kültürel değerler korunarak alan düzenlenmiş, kullanılmayan ve alanda mevcut olan dere yatağı düzenleniş ve köprü geçişi ile kervan-göç yoluna bağlantısı sağlanmıştır.

Belediyelerin kendi sınırları içerisinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan alanların, Bölge Planında yer verilen hedefler doğrultusunda bölgenin turizmine katkı sağlayacağı, gerçekleştirilen proje ile bölgesel kültürel ve arkeolojik değerlenirin korunmasını sağlayacak ve bu projeyi uyarlayabilecektir.