TWITTER FACEBOOK
| | | |

3. Etkin Belediye Proje Yarışması Birincisi: Su Yönetim Projesi

Belediyelere Bağlı Kuruluşlar Grubunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1. olan Projesi... (16.02.2018 - 16:05)

3. ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI

 

KATEGORİ 

ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ

GRUP

1. Grup: Büyükşehir Belediyeleri Bağlı Kuruluşları

DERECE

Birincilik Ödülü

KURUM ADI:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü

PROJE ADI:  Su Yönetim Projesi( proje 2 fazdan meydana gelmektedir)

 

PROJENİN AMACI:  

  1. Faz; “Su Şebekelerinde Kayıp Kaçak Yönetimi” ile su kaybının azaltılması; arızalara kısa sürede müdahale ile hizmet kalitesinin artırılması. Yapılacak yazılımlarla sahadan toplanan verilerin Karar Destek ve Kayıp Kaçakları İzleme/Analiz sistemi haline getirilip mevcut yöntemlerin ve teknolojinin kurumun kendi tecrübeleri ile birleştirilerek etkin su yönetiminin sağlanması.
  2. Faz; Hidrolik Simülasyon Tabanlı İBYS yazılımının sağlayacağı Akıllı Su Yönetimi ile içmesuyu sisteminin ve saha çalışanlarının kaynaktan aboneye ulaşana kadar izlenmesi ve su sisteminin en ideal ve verimli şekilde yönetilmesi.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

Özgün DMA odası tasarımı ve imalatı, arızaya neden olacak etkenleri ortadan kaldıracak yeni malzemelerin tasarımı ve imalatları, anlık alınan debi ve basınç verileri için içmesuyu kayıp kaçakları izleme ve analiz sistemi geliştirilmesi, işçilik hatalarından kaynaklanan hatalar incelenerek bilinçlendirme eğitim programı oluşturulması, arıza yönetim sistemi geliştirilerek daha etkin su yönetimi sağlanması, orijinal bir Hidrolik Simülasyon Tabanlı İBYS (İçme Suyu Bilgi Yönetimi Sistemi) yazılımı geliştirilmesi, su kalitesine göre otomatik deşarj uygulaması, akıllı sızdırmaz DMA odası geliştirilmesi, sayaç entegrasyonlu hidrant uygulaması, basınç ölçen uzaktan okumalı sayaç uygulaması, analizörlü sayaç uygulaması, Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin alt yapı tespitinde kullanılması

PROJENİN FAALİYETLERİ VE UYGULAMA:

Pilot bölge olarak seçilen 12 mahalle 20.300 bina 68.608 abone 350 km DF boru uzunluğuna sahip bölgede 11 adet Alt İzole bölge oluşturularak ölçüm yapılması sağlanmış, %23 ile %37 arasında kayıp-kaçaksu olduğu tespit edilmiştir. Fiziki kayıpların tespiti amacıyla korelatör ve elektro akustik ses dinleme cihazları ile yapılan kontrolün yanı sıra, atıksu ve yağmursuyu hatlarında görüntüleme yöntemi de kullanılarak arıza noktalarının tespiti yapılmış ve arızalar giderilmiştir. İzole bölgelerin oluşturulması ile Akıllı Basınç Yönetim sistemine geçilerek, basınç kırıcıların ve debimetrlerin yerleştirilmesi, arızaların tespiti ve giderilmesi işlemlerinden sonra kayıp-kaçaksu oranları % 12-15 seviyelerine düşürülmüştür. Kayıp- Kaçak oranını daha düşük seviyelere çekmek ve suyun tüm birimlerce daha etkin ve kolay yönetilebilmesi, izleme, analiz ve arıza takibinin yapılabilmesi için yeni yazılımlar geliştirilmiş böylece etkin su yönetimi sağlanmıştır.

Projenin 2. Faz faaliyetlerinde Küçükçekmece ilçesinin tamamını kapsayan 650 km içmesuyu hattı üzerinde kalibrasyon öncesi hidrolik modeli çalıştırılmış ve ilçenin 17 Debimetre Besleme Bölgesi (ana izole bölge) ve 122 adet DMA'dan (alt izole bölge) oluşan proje paftaları hazırlanmıştır. İçmesuyu Hidrolik Simülasyon Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi yazılımının ve pilot bölgede kullanılacak olan cihaz ve ekipmanların teknik şartnameleri oluşturularak pilot bölgede kullanılacak güncel teknoloji ile üretilmiş şebeke malzemeleri ve DMA odası cihazları temin edilmiştir.

PROJE İRTİBAT BİLGİLERİ

Tuzla Şube Müdürü

İsmail TOPAL

 

Tel         : 0216 493 37 14

Mobil    : 0533 681 07 56

Fax        :  0216 494 54 58

Mail      : itopal@iski.gov.tr

 

PROJE ONAYLAYAN BİLGİLERİ

 

Fatih TURAN

Genel Müdür